Pozyskaj z nami dotację na rozwój swojej firmy!


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)


O przyznanie środków ubiegać będzie się można m.in. za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Skorzystaj z ofert doradztwa. Wyspecjalizowani doradcy, bazujący na doświadczeniach z lat 2007-2013, zaproponują odpowiednią formę dofinansowania.